Lotta Kavtaradze

Jag heter Lotta Kavtaradze och jag driver konsultföretaget Privacyline AB. Jag är jurist och har mycket lång erfarenhet av den svenska dataskyddslagstiftningen. Under 1990-talet arbetade jag i åtta år som jurist på Datainspektionen, då stora förändringar genomfördes i lagstiftningen. Därefter började jag som bolagsjurist och personuppgiftsombud (som dataskyddsombuden kallades då) på ett av Sveriges största företag och arbetsplatser. Där blev jag kvar i sex år och fick massor av erfarenhet av vad som fungerar och inte fungerar i praktiken när man arbetar med dataskyddsfrågor ute i en organisation. Numera arbetar jag som konsult och utbildare, och har drivit Privacyline AB (tidigare PUL-Akademin) sedan januari 2007 i egen regi. Jag har en internationell examen för Privacy Professionells, Certified Information Privacy Professionell, CIPP/E.

Min erfarenhet av hur Datainspektionen tänker som tillsynsmyndighet och vad som fungerar i praktiken när man jobbar med dataskydd, har visat sig vara en mycket bra kombination för att kunna hjälpa andra med praktiska och konkreta tips, hjälpa nya dataskyddsombud att komma igång, göra en första inventering och juridisk utvärdering (nulägesanalys), skriva förslag till avtal och policys, upprätta åtgärdsplaner, förbereda organisationen inför en inspektion av Datainspektionen osv. Vid personliga möten går vi igenom förutsättningarna på just din arbetsplats. 

Jag har många samarbetspartners och kan erbjuda många olika kompetenser. Framförallt är jag en del av PrivacyWorks Nordic AB, som jag var med och tog initiativ till 2018. 

Du når mig på 0733-501 500 eller e-post

© Copyright Privacyline AB2019