Coachning

När du börjar arbeta med dataskyddsfrågor, kanske som dataskyddsombud, måste du ha en plan. Det är mycket du ska sätta dig in i, ta reda på, ta ställning till, skriva och genomföra. 

Dataskyddsarbetet 1.0 kan innehålla

 • Kartläggning och revision
 • Nya informationstexter
 • Reviderade policys
 • Utbildningsinsatser

Dataskyddsarbetet 2.0 kan innehålla

 • Hur ska ert dataskyddsprogram se ut?
 • Hur får man folk att faktiskt göra som det är sagt (compliance)?
 • Var och hur ska informationen lagras för att det ska bli ordning och reda (informationsförvaltning)? 

  Vi hjälper dig att komma igång snabbt och säkert. Det är inte lätt att lägga upp taktiken för att exempelvis göra en effektiv inventering av de behandlingar av personuppgifter som er organisation gör. Det gäller att göra ett bra förarbete. Du behöver ha en bra arbetsbeskrivning, göra dig synlig i organisationen och förankra ditt arbete och din roll hos ledningen och kolleger. 

  Du får mycket individuell hjälp om du bokar ett personligt möte med Privacyline på din arbetsplats. Allt kan anpassas till just din situation i er organisation. Du behöver inte uppfinna hjulet!

  Du har stor nytta av vår coachning även om du inte är anmäld till Datainspektionen som dataskyddsombud.

This is a Heading

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to tell site visitors about your business and story.

© Copyright Privacyline AB 2019