Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och seminarier under hela året, främst i Stockholm eller i era egna lokaler. Du behöver inte vara anmäld som dataskyddsombud till Datainspektionen för att ha stor nytta av våra utbildningar. De är till för dig som arbetar med dataskyddsfrågor - i verkligheten! 

Istället för att ni skickar en eller flera personer på kurs hos oss, kan vi erbjuda er möjligheten att anordna kurser i era egna lokaler. På så sätt slipper ni restider och resekostnader för era anställda och ni kan ta med i princip hur många medarbetare som helst till samma pris. Ta med alla medarbetare som registrerar personuppgifter. Det kommer att bli mycket prisvärt! Vi kan också erbjuda kurser i våra lokaler centralt i Stockholm enbart för er organisation. 

Ofta efterfrågade utbildningar:  

  • Grundkurs i dataskyddsjuridik  
  • GDPR med inriktning på kommunal verksamhet
  • GDPR med inriktning på skolans verksamhet  
  • Konsten att jobba med dataskyddsfrågor  
  • GDPR för fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar  
  • GDPR med inriktning på Personal & HR
  • Patientdatalagen
  • GDPR inom kund/marknadsföring och sociala medier

Vår kombination av kunskap på olika områden ger er de mest praktiska dataskyddsutbildningarna på marknaden påstår vi! Kom gärna med egna önskemål om vilken inriktning kursen ska ha. 

Våra lärare:

Lotta Kavtaradze: Lotta är jurist och har arbetat med dataskyddsfrågor sedan 1992 i olika roller, bland annat som jurist på Datainspektionen i åtta år och som bolagsjurist och dataskyddsansvarig på ett av Sveriges största företag i sex år. Sedan 2007 är hon konsult med dataskyddsfrågor som specialistområde. Kombinationen av arbetet på Datainspektionen och som bolagsjurist gör att hon har stor förståelse både för hur tillsynsmyndigheten tänker och vilka problem man kan ställas inför när man arbetar med dataskyddsfrågor ute i en organisation. Hon är en mycket erfaren och uppskattad föreläsare. Lotta är ägare och VD i Privacyline AB. 

Axel Tandberg: Axel är jurist och har varit verksam inom dataskydd och marknadsrätt sedan 2000, först som lobbyist i Bryssel och därefter som förbundsjurist för SWEDMA, marknadsföringsbranschens intresseorganisation. Han sitter i styrelsen för FEDMA, den pan-europeiska branschorganisationen. Axel är en omtyckt föreläsare och arbetar med dataskyddsfrågor inom många branscher. 

Christer Hjert:  Christer är jurist med flera års erfarenhet som förbundsjurist vid SKL. Han är konsult sedan 2002 och ägare och VD i Kommunakuten AB. Christer har mycket stor erfarenhet som konsult och föreläsare. Han har deltagit som sakkunnig i statliga utredningar främst inom kommunalrättens område. Christer har också en omfattande skriftproduktion och är en av författarna till boken "Kommunallagen - Kommentarer och praxis". Han är också en van utredare och processförare. De senaste åren har han ägnat stora delar av sin tid med dataskyddsjuridik, organisation, ledning/styrning och arbetsrutiner. 

Effie Kourlos: Effie är arbetsrättsjurist och jobbade på advokatbyrå i några år innan hon gick vidare och startade en egen arbetsrättslig specialistbyrå. Hon hanterar alla slags frågor, stora som små, som rör ett bolags anställda. Omorganisationer, uppsägningar, avtalsskrivning, verksamhetsövergångar, arbetsmiljöfrågor, rehabiliteringsfrågor, fackliga förhandlingar, och arbetsrättsliga tvister är några exempel. På senare tid har även GDPR kommit in som ett viktigt inslag för arbetsgivare och fackföreningar.

 

© Copyright Privacyline AB 2019