Rådgivning

Dataskyddsförordningen (GDPR) är ingen lätt lagstiftning att förstå sig på. Man behöver mycket erfarenhet och  kunskap om praxis för att komma fram till praktiska lösningar på sina utmaningar.  Låt oss stå för expertisen. Exempel på konsulttjänster:  

  • Help desk - ring eller mejla oss och få råd direkt  
  • Biträdesavtal 
  • Hjälp vid klagomål och tillsyn från Datainspektionen  
  • Kartläggning och åtgärdsplaner
  • Juridiska analyser  
  • Informationstexter, policys, rutinbeskrivningar m.m.
  • Startpaket för föreningar och mindre företag  
  • Utbildning för ledningen
  • Utbildning för alla medarbetare utifrån var och ens arbetsuppgifter

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte om ert behov av stöd, rådgivning och utbildning inom dataskyddsområdet. 


© Copyright Privacyline 2019