Kartläggning och revision

Grunden för allt dataskyddsarbete är att kartlägga sin verksamhet och göra en nulägesanalys. Vilka personuppgifter samlas in, varför, vilka är integritetskänsliga, hur länge behöver de finnas kvar, vart lämnas de ut, var lagras de, vem kan se dem osv. Det kan vara ett stort arbete även i mindre organisationer. 

Efter kartläggningen måste ni förstås analysera om er hantering av personuppgifter sker på ett lagligt och korrekt sätt. För att kunna göra en sådan revision behövs expertkunskaper. 

Vi har lång erfarenhet av kartläggningar och revisioner. Vi bistår er eller driver projektet i mål. 

© Copyright Privacyline AB 2019