Behandling av personuppgifter/cookies

Som kund/kontaktperson hos Privacyline AB är du inte registrerad i något kundregister. Däremot sparar vi e-postmeddelanden och liknande för dokumentation av uppdragen och för att underlätta kommunikationen med kunderna. Vi registrerar bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat, normalt endast namn, befattning och kontaktuppgifter. Registreringen sker med stöd av ett berättigat intresse, artikel 6.1 f) GDPR, för att effektivisera och dokumentera kunduppdragen.  

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Privacylines verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att uppgifterna raderas, rättas eller används på ett mer begränsat sätt. Enligt dataskyddsförordningen har du också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen

Dina kontaktuppgifter kan komma att lämnas till samarbetspartners, främst PrivacyWorks Nordic AB, i syfte att genomföra uppdrag. Uppgifterna sparas i cirka 3 år efter att vi inte längre har haft kontakt, för marknadsföringsändamål, men kan därefter förekomma i redovisningsmaterial (bokföringsändamål). 

Personuppgiftsansvarig är Privacyline AB, 559040-4611. Kontaktinformation hittar du under rubriken Kontakt. 
                                    
Om cookies 
Denna webbplats använder inga cookies och samlar inte in besöksstatistik. 

© Copyright Privacyline AB 2019