HemOm företagetKonsulttjänsterUtbildningarSamarbetspartnersNy lagstiftning 2018ReferenserKontaktLogga in
Referenser
Referenser

"Vi har anlitat PrivacyWorks under vårt dataskyddsarbete och fått många värdefulla och snabba råd, hjälp med texter och analyser, utbildningar för personalen samt inte minst handledning inom avtalsarbete, tolkning och utformning av avtal. Vi är väldigt nöjda  med all hjälp vi har mottagit."

Emelie Engholm, chefsjurist, Jernhusen

"PrivacyWorks har stöttat oss i vårt dataskyddsarbete redan från början och bland annat hjälpt oss att komma igång, att göra GAP-analyser och att hålla utbildningar för personalen. Det har varit mycket uppskattat, särskilt de personliga mötena här i Göteborg. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med rådgivning och stöd i olika former."

Marie Sandahl, Platzer Fastigheter AB

"Vi har fått snabba och mycket konkreta råd gällande vårt dataskyddsarbete i stort och särskilt gällande biträdesavtal, kund/marknadsföring och inom HR. Utbildningarna för personalen har varit uppskattade eftersom de inte alls varit så torra och tråkiga som man hade kunnat tro när det handlar om juridik, utan tvärt om mycket engagerande och begripliga."  

Anna Davidsson, ansvarig för dataskyddsprojektet, Odd Molly

Lotta Kavtaradze har under perioden 2011 – 2015 innehaft rollen som PUL-ombud för PostNords svenska delar. Lotta har en djup och mycket värdefull erfarenhet och kompetens samt förmåga att leda och stötta vår verksamhet kring frågor rörande personuppgiftslagstiftningen. Det har varit ovärderligt att ha Lotta i denna roll och jag vill varmt rekommendera Lotta i frågor som rör personuppgiftslagstiftningen!”

Åsa Kidman, CISO PostNord


"Din workshop var väldigt uppskattad även denna gång!"

 6. Vad är din uppfattning om workshopen med Lotta Kavtaradze? 

 Betyg  6  5  4  3  2  1  Snitt
 Innehåll  14  3  0  0  0  0  5,82
 Framförande  14  3  0  0  0  0  5,82

 Kommentar:  
- Mycket intressant. Men kanske inte så sent i programmet.
- Mycket intressant.
- Fantastiskt föreläsning/workshop.
- Jätteintressant pass, kunde varit längre.
- Fantastiskt intressant och superduktig att prata begripligt.
- Otroligt intressant och nyttig information. Synd om de som inte var med, som missade detta.
- Superbra!            

           

Stina Åkerstedt, projektledare, Conductive AB"Personuppgiftslagen är komplex och svåröverskådlig med alla ”om och men” och kopplingar till annan lagstiftning. Lotta Kavtaradze gjorde det hela begripligt med sina exempel och återblickar från verkligheten i kombination med en djup kunskap i ämnet. Mina allra bästa rekommendationer.
"

Ewert Sjöstrand, projektledare, Telge AB

"Vi beslutade år 2010 att ersätta vårt tidigare inhousade kontorsstöd med molnbaserat kontorsstöd. Datainspektionen genomförde år 2011 en tillsyn av nyttjandet av molntjänster och framförde synpunkter på bland annat tredjelandsöverföring och PUL-biträdesavtal.

Vi anlitade PUL-Akademin och deras jurist Lotta Kavtaradze som expert på dessa frågor. PUL-Akademin och Lotta Kavtaradze har varit till mycket stort stöd under hela processen och genom sin erfarenhet och kompetens kunnat effektivisera och förenkla en i sig tungrodd process."

Tony Söderlund, IT-chef, Salems kommun

"Riktigt bra start för oss nya PUL-ombud! Att kunna få en anpassad kurs till vårt verksamhetsområde och de frågor vi har var enormt bra! Under kursen var det högt till tak, lyhört och många relevanta och intressanta diskussioner."

Hans Öström, IT-Ansvarig, Småföretagarnas Arbetslöshetskassa

”Jag fick verkligen en bra start på mitt arbete som personuppgiftsombud när Lotta kom till min arbetsplats och gick igenom relevanta delar av personuppgiftslagen och gav mig en massa tips och material så att jag kunde komma igång med en PUL-genomgång. Vi kunde fokusera på vad som behövde göras på just vårt företag, vilket förstås blev mycket mer effektivt än att gå en vanlig grundkurs i PUL."

Jaana Marin, CGI


”Jag åkte hem efter 6 intensiva timmar med information om PUL förmedlat av en härlig och kunnig föreläsare. Hon fick det annars så "torra" ämnet att bli intressant bl a genom att knyta an till verkliga exempel. Dessutom på en nivå som var begriplig för mig som var ganska okunnig i ämnet. Upplägget var tydligt och bra.”

"Tack för en ovanligt informativ och faktiskt också trevlig kurs igår. Det krävs en riktig pedagog för att göra en kurs i PuL till något man sitter och fnissar åt!"

Respons på kursen "PUL med inriktning på kommunala frågor"
           

"Tack för gårdagens seminarium! Det var givande och jätteintressant - trots att jag normalt inte arbetar med frågorna. Hörde flera andra i gruppen som också var väldigt nöjda!"

Respons på kursen "PUL i arbetslivet"
           

"Som nytt personuppgiftsombud har Allt om PUL varit en fantastisk hjälp med att få struktur på arbetet; inte bara vad som gäller inom lagstiftningen men också hur jag kan lägga upp mitt arbete. Att sajten lever har jag märkt på utbyggnaden av specialområdena och de snabba svar jag fått på mina frågor. Jag kan varmt rekommendera Allt om PUL
för såväl nya personuppgiftsombud som för de som varit med ett tag men saknar en helhetsbild."

Sofia Thole Kling, nämndsekreterare, Enköpings kommun


"Jag fick i uppdrag att göra en PUL-genomgång i vårt företag och hittade PUL-Akademin via Internet. Lottas erfarenhet från både Datainspektionen och som bolagsjurist har varit mycket värdefull i vår PUL-inventering eftersom hon ställde frågor om våra personregister som vi själva aldrig skulle kommit att tänka på. På så sätt blev genomgången både effektiv och genomarbetad. Lotta är praktisk och har förståelse för de överväganden som måste göras i näringslivet."

Anna Maria Kjellström, bolagsjurist,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

                       

"Jag hade inte förstått hur viktig denna lag var förrän jag kom hit!"

Respons på en kurs för ett studieförbund
           

"Jag har anlitat PUL-Akademin under mitt första år som personuppgiftsombud. Lotta har bl.a. stöttat mig under inventeringen och kommit med värdefulla synpunkter på informationstexter, gallringsrutiner, registerbeskrivningar osv. En uppskattad föreläsning för mina kolleger har hjälpt mig att skapa förståelse för integritetsskyddsfrågorna i organisationen. Det har varit väldigt bra att ha någon erfaren person att fråga och diskutera med eftersom ämnesområdet är så speciellt."

Gunilla Granlund, Sensus Studieförbund


"Det här är den bästa kurs jag någonsin har varit på! Tack!"

Anonym utvärdering av kursen "Integritet och offentlighet - hur hanterar vi det?"
           

”Lotta Kavtaradze har hållit en rad mycket uppskattade seminarier i vår kommun, både för politiker, förvaltningschefer och tjänstemän. Hon har lyckats förklara PUL på ett enkelt och intressant sätt och seminarietillfällena har dessutom varit underhållande. Jag har fått flera mejl från nöjda deltagare.”

Linda Karelid, nämndsekreterare, Danderyds kommun


"Vi hanterar 10.000-tals personuppgifter i månaden och kände oss inte helt bekväma i vår interna hantering. Lotta förklarade snabbt och på ett enkelt sätt våra styrkor och svagheter i hanteringen av personuppgifter. Tillsammans med Lotta tog vi därefter fram åtgärder som stärkte vår interna process. Det kändes tryggt att få hjälp av Lotta som verkligen är proffs på PUL.”

Dirk Blegel, VD, Freedom Finance


"Vi fick en total genomgång av våra personregister som var mycket nyttig och en rapport med åtgärdsförslag, till ett rimligt pris. Under de veckor Lotta Kavtaradze var hos oss hade vi möjlighet att ställa alla frågor vi hade funderat på. Hon utbildade dessutom vårt blivande personuppgiftsombud snabbt och pedagogiskt. Vi är mycket nöjda med PUL-Akademins tjänster."

Åsa Kastman Heuman, generaldirektör, Haverikommissionen


"Lotta Kavtaradze är en kunnig, praktiskt erfaren och mycket uppskattad föreläsare som levererar ett seriöst och matnyttigt innehåll blandat med en stor portion humor. Hennes kompetens inom PUL-området och erfarenhet som personuppgiftsombud var en stor tillgång under våra seminariedagar om personuppgiftslagen."

Christian Helgesson, projektledare, SNS Studieförbundet Näringsliv och samhälle


"När jag började jobba som personuppgiftsombud hjälpte Lotta mig att komma igång snabbt. Vi gick igenom alla rutiner och hon förklarade lagstiftningen på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Den personliga hjälp jag fick var verkligen mycket värd."

Paavo Fagerlund, bolagsjurist, Posten AB

Utskriftsvänlig sida
Privacyline AB • Lillkalmarvägen 28A • 182 65 Djursholm • info@privacyline.se • 073-350 1500 • © Privacyline AB 2016
Provided by Webforum